top of page

AS PARTİ TEŞKİLAT YAPISI  BAŞKANLIKLAR GENEL HUSUSLAR

Bizde diğer Siyasi Partilerdeki gibi onlarca BAŞKANLIK bulunmaz. Dünyada dört kişiden büyük tüm organizasyonlarda dört temel faktör vardır. Bunlar Personel Yönetimi, İstihbarat ve İKK ( Kendini bilme, rakiplerini bilme, rakiplerinden kendini koruyabilme bilgi belge vs açısından ) Harekat ve Eğitim ( operasyonel her durum, bunu Siyasi partilerde seçime dair her şey ve öncesindeki eğitimler olarak algılayabiliriz ) ve Lojistik bunların dışındaki tüm Başkanlıklar bize göre gereksiz ve sunidir. Amaca hizmet etmez ve hantallık doğurur.

PERSONEL BAŞKANLIĞI 

Personel Başkanlığı Görev Tanımı

Parti Personelimiz, İl ve İlçe Teşkilatlarımız, Ana kademe, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Milletvekillerimiz, Üyelerimiz, Gönüllülerimiz, Bağışçılarımız dahil Partimize dair her konu yanında ülke genelinde insana dair her konu ile ilgilenmek görev tanımı içine girer.

İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI 

İstihbarat Başkanlığı Görev Tanımı

Bir istihbarat terimine göre;

+    +   =   +  Kendini bilen rakiplerini de bilen bazen kazanır.

+     -   =  -/+ Kendini bilen rakiplerini bilmeyen bazen kazanır, bazen kaybeder.

-      -     =   -  Kendini de bilmeyen rakiplerini de bilmeyen hepten kaybeder. 

 

Siyasi Partiler de bu yönü ile rakiplerinin artı ve eksi tüm yönlerini bilirken kendisi hakkında hiç bir bilgi vermemelidir.   Bu açıdan bakıldığı zaman uzatılan her mikrofona bülbül gibi şakımak bir yönü ile iyi bir propaganda olsa da öbür yönü ile felakettir, sonun başlangıcıdır.  

HAREKAT VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI 

Harekat ve Eğitim Başkanlığı Görev Tanımı

Seçim işleri, Teşkilat, Seçim stratejileri, Ar-Ge, Kurum içi eğitim, Kişisel Gelişim, Duyurular, Etkinlikler, Basın Açıklamaları, Eleştiriler, Beğeniler, destek oluş ya da karşı duruş her türlü Parti Siyaseti bu Başkanlığın görev tanımı içine girer.

LOJİSTİK BAŞKANLIĞI 

Lojistik Başkanlığı Görev Tanımı

Araç, Gereç, Malzeme ve Malzeme hareketine dair her şey, Ulaşım, Konaklama, Seçim Afişi, El ilanı, Seçim Bayrağı dahil her şey Lojistik Başkanlığının görev tanımına girer.

PARTİ KURMAY BAŞKANLIĞI 

Parti Kurmay ( Koordinatör ) Başkanlığı Görev Tanımı

AS Parti Kurmayı bir nevi Koordinatördür. Dört Başkanlık ile Genel Başkan arasında en önemli konumdadır. AS Partide Genel Başkanlık makamı son derece zayıftır. Parti Kurmaylığı ise son derece etkindir. Partinin iç işleri bu Başkanlığın görev tanımı içinde yer alır. Parti Politikalarını bu Başkanlık belirler, Seçimlerdeki başarı ve başarısızlıktan, Teşkilatlanmadan, Mali işlerden, kısaca Partiye dair her şey bu Başkanlığın sorumluluğunda olup Parti Kurmayının Asker kökenli olması gerekmez, Siyasi deneyimi üst seviyede olan herkes olabilir.

PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI 

AS Parti Genel Başkanlığı Görev Tanımı

AS Parti Genel Başkanlığı Temsili bir makamdır.

Parti ile ilgili kararlar MKYK'da, Başkanlıklarda alınır ve nihai kararı Parti Kurmayı ( Koordinatör ) verir.

Tüm Siyasi Partilerin Teşkilatlarını incelendiğinde manzara ortaya çıkacaktır ki örnek olarak İktidar Partisinin yapısına bakalım!

15 Başkanlık var, ancak bütün bu Başkanlıklar gerçekte 4 + 1 Yönetim formatı içindedir. Konuya biraz daha detaylı bakıldığında;

Başkan Vekilliği 

Bu makam varsa Genel Sekreter niye var? İki görev tanımı tek kişi tarafından yapılabilir ÖRNEK; Parti Kurmay Başkanlığı ( Koordinatörlük )

Siyasi ve Hukuk İşleri

Siyasi ve Hukuk İşleri Siyaset ve Hukuk gündüz ve gece kadar birbirinden farklı ve tezat bir konudur  ama Personel Başkanlığının ilgi alanındadır.

Teşkilat 

Teşkilat Kadro konusudur. Harekat ve Eğitim Başkanlığı ilgi alanındadır. 

Seçim İşleri

Seçim İşleri Stratejik bir konu Harekat ve Eğitim Başkanlığı ilgi alanındadır.

Tanıtım ve Medya

Tanıtım ve Medya İnsana dair bir konudur. Personel Başkanlığı ilgi alanındadır.

Dış İlişkiler

Dış İlişkiler İnsana dair bir konudur. Personel Başkanlığı ilgi alanına girer.

Sosyal Politikalar

Sosyal Politikaların ne olduğunu çok da anlamlandıramadım bu işin a sosyali nedir?  Her ne ise de Personel Başkanlığı ilgi alanına girer.

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler İnsana dair bir konudur, artı Lojistik İle koordine edilen hususları da olabilir ama Personel Başkanlığı ilgi alanına girer.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler

Sivil Toplum ve Halkala İlişkiler, Tanıtım ve Medya, Parti Sözcüsü hepsi aynı şey  tamamı da Personel Başkanlığı ilgi alanına girer.

İnsan Hakları 

İnsan Hakları işte bir bunu anlayamadım Partinin insana bakışı bir bütündür niyet halis ise böyle bir birim bile olamaz, olursa da Personel Başkanlığı!

Mali ve İdari İşler 

Mali ve İdari işler nasıl yan yana gelebilir aklım almıyor bir türlü?  Biri para, öteki ise insana dair Hiyerarşi! Personel Başkanlığı / Lojistik Başkanlığı

AR-GE 

Aslında buradaki amaç rakiplerinden iyi olabilme arzusu değilse nedir? O konu da gerçekte İstihbarat ve İstihbarat ve İKK Başkanlığı konusudur.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 

İnsanla doğa nasıl aynı potada yönetilebilir? Biri cansız diğeri canlı Personel Başkanlığı / Lojistik Başkanlığı şeklinde ayrılabilir.

Genel Sekreter

Bu makam varsa Başkan Vekili niye var? İki görevin tanımı tek kişi tarafından yapılır. Personel Başkanlığı ilgi alanına girer.

Parti Sözcüsü

Parti Sözcüsü, Tanıtım ve Medya, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler, Sosyal Politikalar bunların dördü arasında da hiç bir fark göremedim Personel ile ilgili hususlar olup Personel Başkanlığı altında toplanabilir. 

Partilerin Teşkilat Yapılarının Genel Değerlendirmesi

Parti Sözcüsü, Tanıtım ve Medya, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler, Sosyal Politikalar eşittir ALGI YÖNETİMİ değil midir?

Peki bu algının hedefinde dağlar taşlar uçan kuşlar olmadığına göre bu kadar Yönetimsel savrulma niye? Deniz sakinken dümeni herkes tutar, alternatif yokken değil 18 yıl mahşere kadar İktidarda kalınabilir, ama Dünya dünkü Dünya mı? Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi değil mi? O zaman ne yapacak bu klasik eski nesil Parti zihniyetindekiler?

Çevre, Şehir ve Kültür ile dağı taşı canlılar ile aynı potaya sokanların kültürden anladığı tek şey eski çağlardan kalan mermerler olmasa gerektir. Partizancılığın nadasa bırakıldığı gün Kültürün üzerindeki ölü toprağının kalktığı gün olur.

Mali ve İdari İşlere gelince biri para kağıt parçası, öteki insan canlı bir varlık, nasıl ikisi aynı çatı altında olabilir.

Her şeyden daha vahim bir şekilde SİYASİ VE HUKUK İŞLERİ Başkanlığında Siyaset ve Hukuku aynı çatı altında görenlerin Kuvvetler ayrılığını benimseyebilmeleri nasıl mümkün olabilir? 

KENDİ TEŞKİLAT YAPISI BÖYLE OLAN BİR PARTİNİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ NASIL OLABİLİR Kİ?

Ben bu yeni sistemi AS Parti Genel Başkanı olarak özetleyeyim sizlere

Bu yeni sistem ÇEMBERİMDE GÜL OYA, GÜLMEDİM DOYA DOYA SİSTEMİDİR. 

BU SİSTEMDE NE BU MİLLETİN YÜZÜ GÜLEBİLİR NE DE İKTİDARIN.

Bu bir sistem değildir, Yönetim şekli de olamaz. Bu sistem bir TKY çalışmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi çemberleri oluşturulmuş olup o yüzden benim bakış açımdan çemberimde gül oya gülmedim doya doya sistemidir. Toplam Kalite Yönetimi Çemberleri Amerika'da bir otomobil firmasında işe yarayabilir, çünkü bantlara her şey hazır gelir, o çemberdeki kişiler de montajı yapar geçer gider. Ama dikey ve yatay hiyerarşik yapıları bir birine bağlamadığınız zaman Toplam Kalite Çemberleri işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Otomobil fabrikası kariyeri ile Teşkilat kariyeri aynı şey değildir !!!

Son yıllarda bu Toplam Kalite Çemberi hevesi bir çok Kurumu negatif yönünde etkiledi burada gündem de o değil !!!

Yeni Hükümet Sistemine geçiş töreninde AK PArti Genel Başkanı bundan sonra hiç bir bahanemiz olamaz dedi, 

Milletimiz bize istediğimiz yetkiyi verdi biz de her alanda başarılı olacağız dedi.

Evet artık hiç bir bahaneleri olamaz ...

Cavit KAYIKCI

AS Parti Genel Başkanı

bottom of page